سویچ های VoIP

سویچ تلفنی Coronix CIPB-100-E1
No of Concurrent Calls: 80 Calls
No of register Account: 1000
Analog input lines: 0
سویچ تلفنی Coronix CIPB-100-A16
No of Concurrent Calls: 80 Calls
No of register Account: 1000
Analog input lines: up to 16 Lines
سویچ تلفنی Coronix CIPB-30-G4
No of Concurrent Calls: 30 Calls
No of register Account: 100
Analog input lines: up to 8 Lines
سویچ تلفنی Coronix CIPB-30-AG42
No of Concurrent Calls: 30 Calls
No of register Account: 100
Analog input lines: up to 4 Lines
سویچ تلفنی Coronix CIPB-30-AE41
No of Concurrent Calls: 30 Calls
No of register Account: 100
Analog input lines: up to 4 Lines
سویچ تلفنی Coronix CIPB-30-A8
No of Concurrent Calls: 30 Calls
No of register Account: 100 Account
Analog input lines: up to 8 Lines
سویج تلفنی Coronix CIPB-30-A4
No of Concurrent Calls: 30 Calls
No of register Account: 100
Analog input lines: up to 4 Lines


Print برگه قابل چاپ

آریانا سیستم در یک نگاه

این روزها، هر لحظه برای هر کسی در هر مکانی مهم است. و هر لحظه راهکار ها، نوآوری ها، محصولات و خدمات آریانا سیستم نقشی اساسی در زندگی مردم ایفا می کند.

ما به شما کمک می کنیم تا در لحظه هایی که برایتان مهم است بهترین باشید.

و این هدف ما ست ...

تماس با ما

برای کسب هر گونه اطلاعات درباره خدمات ما و محصولات آریانا سیستم، لطفا از گزینه های زیر برای تماس با ما استفاده کنید. تیم ما در کوتاه ترین زمان با شما ارتباط برقرار خواهد کرد.

E-mail:

Yahoo!:

Skype: My status

با ما همراه باشید

شما می توانیداز طریق لینک شبکه های اجتماعی زیر با ما همراه باشید.